Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är världens tredje största vårdyrke efter Läkare och Tandläkare. Yrket i sig har dryga 100 år på nacken. Dåtidens kiropraktik skall kanske inte jämföras med dagens kiropraktik då forskning och utveckling inom området går mycket snabbt i synnerhet bland utlandsutbildade kiropraktorer som innehar en akademisk 5 årig universitetsutbildning.

Godkända utbildningssäten för kiropraktorer inom Europa finns i England, Danmark och Frankrike.
Kiropraktik ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS.

Ryggbesvär höftproblem